Ý nghĩa chỉ số phát triển trong tâm số học

Chỉ số phát triển trong tâm số học đại diện cho sự kiện và bài học bạn cần đối diện trong từng năm. Dưới đây là diễn giải ý nghĩa của các chỉ số phát triển (còn gọi là Bài học) từ 1 đến 9. Lưu ý: Tập hợp các bài học trong 1 năm … Đọc tiếp