NUMEROLOGY – khoa học hay huyền học – 4 so sánh với tử vi, chiêm tinh, tarot, kinh dịch

numerology thần số học tâm số học

Numerology là bộ môn huyền học dựa vào các con số với tên gọi gốc từ nước ngoài là Numerology, đến Việt Nam với nhiều tên dịch thuật như Thần số học, Nhân số học, Tâm số học… Thần số học là gì? Nhân số học là gì? Tâm số học là gì? 3 tên … Đọc tiếp

KHÓA HỌC TÂM SỐ HỌC cơ bản

Mục lục Thần số học thấu hiểu bản thân làm chủ cuộc đời. Với Tâm số học, bạn xem được tính cách, sở trường, điểm mạnh yếu và những bài học cuộc sống trong hành trình phát triển tâm linh của 1 người. Khóa học thần số học gồm 10 buổi lý thuyết và hỗ … Đọc tiếp

Tâm số học – Định hướng & Chữa lành tâm thức

thấu hiểu bản thân bằng thần số học

Tâm số học là 1 nhánh của Numerology (thần số học), theo kinh nghiệm luận giải của Tuệ Khiêm, tập trung sử dụng thông điệp từ các con số, giúp bạn khám phá nhiều mặt về cảm xúc, suy nghĩ, trực giác, những nỗi lo sợ, nghi ngại và những chuỗi bài học cuộc sống … Đọc tiếp