Niệm

NIỆM

Đường tu Phật giáo có 1 câu là Niệm Phật giải thoát, và đa số chùa chiền đều dạy Phật tử Đọc tụng A Di Đà Phật như là pháp niệm Phật. Đó là bước khởi đầu.

Bữa nay mình đi thiền khóa chuyên sâu về, và biết được 1 chút thêm về chữ Niệm này, xin được chia sẻ với các bạn. Đó là, nhớ lại ân đức của đức Phật, nhớ lại quá trình ngài tìm ra con đường giác ngộ, đã trải qua thử thách khó khăn gì, và con đường ngài dạy lại chúng sinh như thế nào và thực hành như thế ấy.

Niệm là nhớ và hành theo Pháp, theo lời dạy, theo con đường và theo đức hạnh của Phật. Ví dụ căn bản, người quy y tam bảo (có Pháp danh, gọi là Phật tử), thì trong đời sống hàng ngày, nhất thiết phải luôn giữ 5 giới căn bản. Đó là 1 hình thức Niệm Phật – nhớ lại lời dạy của ngài và hành theo.

Ví dụ khác, người muốn được giải thoát khỏi khổ đau như đức Phật, thì cần thực tập theo con đường ngài đã đi. Mà trước hết là dành thời gian thực hành Pháp Thiền mà ngài dạy cho chúng đệ tử. Nếu ai không thể buông bớt chút công việc, chút trách nhiệm gia đình đi học 1 khóa thiền để biết cách hành thiền, thì coi như Không bao giờ đặt chân lên con đường giải thoát được.

Học khóa rồi mà không tiếp tục hành trì thường xuyên, thì cũng không bước tiếp được bước nào đến cửa giải thoát.

Dù có đọc kinh kệ miên mật tới đâu cũng không giải thoát được, chúng đệ tử của Phật ngày xưa ai cũng phải hành trì thiền mới chứng các quả vị và nhập Niết bàn.Mà thiền của đức Phật dạy, như trong kinh có ghi “Con đường duy nhất”, đó là thiền Minh Sát Tuệ (Vipassana).

———With Metta!

Viết một bình luận