Cuộc cách mạng Một cọng rơm

cuộc cách mạng một cọng rơm

Khi mọi thứ thuộc về tự nhiên được trả lại cho bàn tay tự nhiên. Sách Cuộc cách mạng một cọng rơm do tiên sinh Masanobu Fukuoka viết. Ông dựa trên công trình cả đời trải nghiệm và thích nghi, hòa vào quy luật sinh trưởng của vũ trụ mà phát triển cây trồng cũng … Đọc tiếp