Sức Đề Kháng Và Hệ Miễn Dịch

sức đề kháng và hệ miễn dịch

Sức đề kháng và hệ miễn dịch là 1 hay 2? Không phải là 2 thứ tách biệt, nhưng cũng không phải là 1 khái niệm. Sức đề kháng là cái thể hiện bên ngoài, như một công cụ đo hiệu quả hoạt động của hệ miễn dịch của cơ thể. Miễn dịch là bộ … Đọc tiếp