Review sơ lược phim Tân Tây Du Ký

Mình đang luyện bộ Tân Tây Du Ký đài Chiết Giang, coi trên You C channel. Ưu điểm là phim tạo hình khá giống bộ kinh điển 1986, cộng thêm kịch bản rất chi tiết, có diễn giải giải thích rõ hơn cho hiểu các sự tích và sự việc, nguồn gốc yêu quái cũng … Đọc tiếp Review sơ lược phim Tân Tây Du Ký